Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση ημι-υπαίθριων χώρων και αυθαιρέτων και σας παρέχει βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας.

Ανάθεση Ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου

Ο καιρός στην Χίο...