Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Σε συνεργασία με έμπειρους Ενεργειακούς Επιθεωρητές μπορούμε να εκδόσουμε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο σας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ υπάρχουν και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ.

Ανάθεση Ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου

Ο καιρός στην Χίο...