Νομικές / Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας συνεργάζεται με άριστους νομικούς - συμβολαιογράφους που σας εξασφαλίζουν την νομιμότητα των συναλλαγών για τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν για πώληση ή για αγορά. Σας ενημερώνουν για την νομική – συμβολαιογραφική διαδικασία και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην διαδικασία της πώλησης, αγοράς ή ενοικίασης του ακινήτου σας.

Ανάθεση Ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου

Ο καιρός στην Χίο...