Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η εκτίμηση των ακινήτων είναι μια υπηρεσία που αποσκοπεί στην εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου που στόχο έχει την τωρινή ή την μελλοντική πώλησή του ή την δανειοδότηση του μέσω του τραπεζικού συστήματος. Με τα εργαλεία που διαθέτουμε και την πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των ακινήτων μπορούμε να προβούμε στην αξιόπιστη εκτίμηση του ακινήτου που σας ενδιαφέρει για αγορά ή πώληση. Στο γραφείο μας παίρνουμε την πώληση ή την αγορά ενός ακινήτου πολύ σοβαρά καθώς με συνεχή ενημέρωση στο χώρο της κτηματαγοράς έχουμε τη δυνατότητα δυναμικά, ευέλικτα, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό να προωθούμε και να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ότι έχει σχέση με την εκτίμηση των ακινήτων.

Ανάθεση Ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου

Ο καιρός στην Χίο...